Mitä on liidien nurturointi?

Liidien nurturointi on toimintaa, jossa opetetaan ja informoidaan ostajia, jotka eivät ole vielä valmiita ostamaan. Käydään läpi määritelmiä, tyyppejä ja parhaita käytäntöjä.

 

Päivitetty: helmikuuta 28, 2024

 tämän artikkelin on kirjoittanut Lari Numminen.

What is nurturing in lead generation?

Lead nurturing is the activity of educating and informing buyers that are not yet ready to buy. Nurturing can be done be either the sales or marketing teams on an individual basis, or through automated methods.

Miksi liidien nurturointi on tärkeää

Liidien nurturointi on harvoin helppoa, joten on erittäin tärkeää, että kasvavat yritykset toteuttavat sen oikein. Saleo.io:n toteuttaman tutkimuksen mukaan alkuvaiheen ohjelmisto-palveluna (SaaS) toimivat yritykset käyttävät jopa 30–50 % budjeteistaan myyntiin ja markkinointiin uusien asiakkaiden hankkimiseksi. Jopa suuremmille yrityksille uusien asiakkaiden hankintaan tehdyt investoinnit ovat lähes aina joitakin yrityksen tärkeimmistä päätöksistä.

Liidien generoimisessa on tärkeää pitää mielessä, että ostaja hallitsee ostopäätöksiä tänään. Internetissä on loputtomasti tietoa saatavilla ja monia hyviä vaihtoehtoja valittavaksi. Tässä maailmassa on hyvä pitää mielessä, että 95 % potentiaalisista ostajista ei ole tällä hetkellä markkinoilla tuotteillesi tai palveluillesi. Tehokas liidien tuottaminen sisältää ostajien auttamisen ongelmiensa ymmärtämisessä ja ratkaisujen tunnistamisessa heidän tarpeisiinsa, kun aika on heille oikea.

mitä on liidien generointi

 

Tehokkaita tapoja nurturoida B2B-liidejä

Liidien nurturointi toimii vähän eri tavalla B2C- ja B2B-puolella. 

  1. Personoidut sähköpostikampanjat: Personointi on avainasemassa liidien nurturoinnissa. Räätälöidyt sähköpostikampanjat, jotka käsittelevät liidiesi tiettyjä tarpeita ja kiinnostuksen kohteita, voivat merkittävästi lisätä sitoutumista ja muuntokursseja.
  2. Sisältömarkkinointi: Arvokkaan sisällön tarjoaminen, joka vastaa kysymyksiin, ratkaisee ongelmia ja kouluttaa yleisöäsi, auttaa vakiinnuttamaan brändisi ajatusjohtajana ja luotettavana neuvonantajana.
  3. Segmentointi: Segmentoi liidisi niiden käyttäytymisen, kiinnostuksen kohteiden ja ostoprosessin vaiheen perusteella. Tämä mahdollistaa kohdennetumman ja relevantimman viestinnän, mikä lisää nurturointiponnistelujesi tehokkuutta.
  4. Liidien pisteytys: Käytä liidien pisteytysjärjestelmää priorisoidaksesi liidit niiden sitoutumistason ja muuntumistodennäköisyyden perusteella. Tämä varmistaa, että myyntitiimisi keskittää ponnistelunsa lupaavimpiin liideihin.
  5. Monikanavainen nurturointi: Hyödynnä kanavien sekoitusta—sähköposti, sosiaalinen media, blogit, webinaarit—ottaa yhteyttä liideihisi. Eri ihmiset suosivat erilaisia kanavia, ja monikanavainen lähestymistapa varmistaa, että tavoitat heidät siellä, missä he ovat mukavimmillaan.
  6. Palaute ja kyselyt: Pyydä säännöllisesti palautetta liideiltäsi ymmärtääksesi heidän tarpeitaan paremmin ja säätääksesi nurturointistrategioitasi sen mukaisesti. Tämä ei ainoastaan paranna nurturointiprosessia, vaan myös parantaa asiakaskokemusta.

Yhteenveto

Liidien nurturointi on olennainen osa menestyksekästä myynti- ja markkinointistrategiaa. Kyse on suhteiden rakentamisesta ja ylläpidosta potentiaalisiin asiakkaisiin heidän matkansa jokaisessa vaiheessa.

Tehokkaita liidien nurturointistrategioita toteuttamalla yritykset voivat parantaa asiakaskokemusta, parantaa muuntokursseja, kasvattaa asiakasuskollisuutta ja lopulta ajaa kasvua. Muista, että liidien nurturoinnin tavoite ei ole vain tehdä myyntiä - tavoitteena on luoda uskollinen asiakas, joka arvostaa brändiäsi ja palaa yhä uudelleen. Kärsivällisyydellä, jatkuvuudella ja oikeilla strategioilla voit vapauttaa liidien nurturoinnin täyden potentiaalin yrityksellesi.

Yleisiä kysymyksiä liidien nurturoinnista

Voidaanko liidien nurturointia automatisoida?

Kyllä, monia liidien nurturoinnin osa-alueita voidaan automatisoida markkinoinnin automaatiotyökalujen avulla. Nämä työkalut voivat automatisoida sähköpostikampanjoita, sosiaalisen median postauksia ja jopa joitakin sisällöntoimitusmuotoja perustuen tiettyihin laukaisijoihin tai liidien käyttäytymiseen. On kuitenkin tärkeää ylläpitää tasapainoa automaation ja personoinnin välillä varmistaakseen, että liidit eivät tunne saavansa vain yleisiä viestejä.

Kuinka mitataan liidien nurturointikampanjoiden menestystä?

Menestystä voidaan mitata käyttämällä useita mittareita, mukaan lukien muuntokurssit, klikkausprosentit (CTR), sähköpostien avausprosentit, sisällön sitoutumisasteet ja lopulta sijoitetun pääoman tuotto (ROI). Näiden mittareiden seuraaminen ajan myötä voi tarjota näkemyksiä siitä, kuinka hyvin liidien nurturointiponnistelusi suoriutuvat ja missä säätöjä saatetaan tarvita.

Onko liidien nurturointi relevanttia vain B2B-yrityksille?

Vaikka liidien nurturointi usein yhdistetään B2B-myyntisykleihin niiden monimutkaisuuden ja pituuden vuoksi, se on yhtä lailla relevanttia B2C-yrityksille. Kuluttajat arvostavat myös personoitua viestintää ja tietoa, jotka auttavat heitä tekemään tietoisia päätöksiä, tehden liidien nurturoinnista arvokkaan strategian kaikentyyppisille yrityksille.

Kuinka personoidaan liidien nurturointikampanjoita?

Personointi voidaan saavuttaa käyttämällä liidin nimeä, viittaamalla heidän tiettyihin kiinnostuksen kohteisiinsa tai aiempiin vuorovaikutuksiin brändisi kanssa, ja tarjoamalla sisältöä, joka vastaa heidän ainutlaatuisia tarpeitaan tai kysymyksiään. Edistyneet markkinoinnin automaatiotyökalut voivat auttaa segmentoimaan yleisösi ja räätälöimään viestejä kerättyjen datapisteiden, kuten verkkosivuston käyttäytymisen tai lataushistorian, perusteella.

Kuinka liidien pisteytys sopii liidien nurturointiin?

Liidien pisteytys on tekniikka, jota käytetään sijoittamaan näkymät asteikolle, joka edustaa kunkin liidin havaittua arvoa organisaatiolle. Tätä sijoitusta voidaan sitten käyttää priorisoimaan liidejä nurturointia varten niiden muuntumistodennäköisyyden perusteella. Liidien pisteytys auttaa varmistamaan, että lupaavimmat liidit nurturoidaan asianmukaisesti, tehden prosessista tehokkaamman ja vaikuttavamman.

Lari Rounded 200x200

Tietoa artikkelin kirjoittajasta

Lari on B2B-alaan erikoistunut markkinointijohtaja ja kasvuyritysten sparraaja. Hän on kirjoittanut laajasti artikkeleita mm. liiketoimintaprosessien hallinnasta ja tekoälyn roolista työelämässä.