Generatiivinen tekoäly ja SEO - parhaat vinkit ja työkalut

Generatiivinen tekoäly on mullistamassa markkinoinnin monet osa-alueet, mukaan lukien hakukoneoptimoinnin, eli SEO:n.

Startup-yrityksessä onnistuimme kasvattamaan orgaanisen verkkosivuliikenteemme 22-kertaiseksi vuodessa siirryttyämme tekoälylähtöiseen SEO-strategiaan. Miten tämä onnistui ja mitä opimme matkan varrella?

Käydään läpi parhaita menetelmiä, työkaluja ja vinkkejä generatiivisen tekoälyn hyödyntämiseen SEO:ssa.

Mitä on generatiivinen tekoäly?

Kun puhumme generatiivisesta tekoälystä, tarkoitamme työkaluja ja menetelmiä, jotka hyödyntävät edistyneitä suuria kielen malleja tuottamaan tuloksia, jotka jäljittelevät inhimillistä luovuutta. Yksinkertaisesti sanottuna ne ovat koneoppimismalleja, jotka on koulutettu suurilla tietomäärillä ja jotka kykenevät tarjoamaan inhimilliseltä tuntuvia vastauksia.

Yleisin generatiivinen tekoälytyökalu on ChatGPT, jota kuka tahansa voi käyttää ilmaiseksi keskustellakseen suuren kielen mallin kanssa tekstipohjaisten kehotteiden avulla. ChatGPT saavutti suuren suosion pian lanseerauksen jälkeen 2022 lopulla. Ajan myötä se on tullut erittäin suosituksi markkinoijien keskuudessa. Yli 60% markkinointitiimeistä Suomessa maksaa ChatGPT Plus toiminnoista.  ChatGPT on lisännyt monia uusia ominaisuuksia, jotka tarjoavat lisää monipuolisuutta uuden sisällön tuottamiseen.

ChatGPT ei ole ainoa markkinoijille merkityksellinen generatiivinen tekoälytyökalu. Markkinoilla on jo satoja vaihtoehtoja tekstin, kuvien, videoiden ja jopa äänisisällön tuottamiseen. Myöhemmin tässä artikkelissa käymme läpi muutamia parhaita vaihtoehtoja, jotka tukevat hakukoneoptimointia.

Miksi hyödyntää generatiivista tekoälyä hakukoneoptimoinnissa?

Suoritimme äskettäin kyselyn 70 markkinointijohtajan keskuudessa Suomessa arvioidaksemme tärkeimpiä etuja, joita markkinointitiimit odottavat generatiiviselta tekoälyltä. Alla on yhteenveto tärkeimmistä CMO:n näkemyksistä.

generatiivinen tekoäly markkinoinnissa

Miten generatiivinen tekoäly auttaa markkinoinnissa:

  • Teemme työt nopeammin: 90 % vastaajista uskoo, että tekoäly nopeuttaa markkinointityönkulkuja.
  • Inspiroi enemmän ideoita/luovaa ajattelua: 88,6 % markkinointijohtajista kokee, että tekoäly edistää suurempaa luovuutta ja ideointia.
  • Poistaa manuaaliset/toistuvat tehtävät: 85,7 % osallistujista uskoo, että tekoäly voi poistaa tarpeen manuaaliseen ja toistuvaan työhön.
  • Vapauttaa aikaa strategisempaan työhön: 77,1 % ilmoittaa, että tekoäly tarjoaa heille enemmän aikaa keskittyä strategisiin tehtäviin.
  • Parantaa työn laatua: 60 % vastaajista näkee tekoälyn työnsä laadun parantamisen välineenä.
  • Tuo tiimiin uusia taitoja/tietoja: Yli puolet kyselyyn osallistuneista (52,9 %) tunnistaa, että tekoäly voi lisätä uusia taitoja ja tietoa heidän tiimiinsä.

    Nämä kohdat heijastavat positiivista vastaanottoa ja korkeita odotuksia, joita markkinointijohtajilla on generatiivisen tekoälyn käyttöönotosta alallaan.

Miksi SEO on erinomainen lähtökohta generatiivisen tekoälyn sisällölle

Monien erilaisten työkalujen ja menetelmien joukosta monet markkinointitiimit kamppailevat siirtyäkseen generatiivisen tekoälyn testaamisesta sen johdonmukaiseen hyödyntämiseen sisällöntuotannossa. Tässä mielessä SEO on loistava lähtökohta monesta syystä.

Sekä GenAI että SEO perustuvat algoritmeihin ja suuriin tietomääriin

Hakukoneiden ja suurten kielen mallien toimintaperiaatteet ovat samankaltaisia. Molemmat keräävät valtavia määriä lähdedataa, joka järjestetään rakenteellisesti ihmiskäyttäjien viittaamiseksi.

Sekä generatiivinen tekoäly että hakukoneet toimivat paremmin, mitä enemmän niillä on lähtötietoja. Tyypillisesti molemmat sisältävät erittäin kehittyneitä algoritmeja, mutta niiden rajana on ihmisten kyky tarjota lähdedataa. Sinun tulee kiinnittää erityistä huomiota sisällön rakenteeseen ja asetteluun, jotta sekä ihmiset että koneet voivat ymmärtää sen.

Hakukoneoptimoinnin parhaat käytännöt ovat hyvin dokumentoituja

Generatiivinen tekoäly toimii hyvin alueilla, joilla on paljon lähdedataa käsiteltävästä aiheesta. SEO:n osalta internetistä löytyy vuosikymmenien ajan blogiartikkeleita, oppaita ja asiantuntijoiden mielipiteitä, jotka tarjoavat suurille kielen malleille melko laajan joukon johdonmukaisia "parhaita käytäntöjä", joita voidaan jakaa loppukäyttäjille.

Esimerkiksi voit pyytää ChatGPT:tä tekemään erittäin tarkkoja SEO-tehtäviä, kuten luomaan verkkosivujen meta-kuvauksia tai ehdottamaan pitkän hännän avainsanoja blogiartikkeleihin, koska näistä tehtävistä on loputtomasti ihmisten luomia ohjeita.

SEO-sisällössä epäonnistumisen riski on suhteellisen pieni

Kolmas syy, miksi SEO on mainio alue generatiivisen tekoälysisällön kokeiluun, on se, että epäonnistumisen riski on suhteellisen pieni. Monet SEO-keskeiset artikkelit ovat luonteeltaan informatiivisia. Ne harvoin paljastavat syvällisiä kaupallisia salaisuuksia tai sisältävät mielipiteitä, jotka altistaisivat brändisi riskeille.

Hakukoneet, kuten Google, osaavat arvioida korkean ja matalan auktoriteetin verkkosivustojen ja sisällön eroja. GenAI:n luoman sisällön osalta Google on nimenomaisesti todennut, etteivät he keskity siihen, miten sisältö on tuotettu, vaan suosivat sisältöä, jolla on alkuperäistä arvoa ja E-E-A-T:ta (kokemus, asiantuntemus, auktoriteetti ja luotettavuus).

Generatiivisen tekoälyn rooli SEO:ssa

Hakukoneoptimoinnin alueella generatiivisen tekoälyn käyttö ilmenee tehtävien, prosessien ja työkalujen muodossa, jotka hyödyntävät generatiivista tekoälyä joko korvaamaan tai täydentämään hakukoneoptimoinnin ammattilaisen työtä.

Esimerkkejä GenAI:n SEO-tehtävistä

Verkkosivuston hakukoneoptimoinnissa:

  • Aiheiden ideointi, rakenne ja priorisointi: Generatiiviset tekoälytyökalut voivat auttaa sinua tutkimaan, rakentelemaan ja priorisoimaan eri sisältömahdollisuuksia.

  • Sisällön luominen ja optimointi: Generatiivinen tekoäly voi tuottaa korkealaatuista, hakukoneystävällistä sisältöä varmistaen relevanttien avainsanojen sisällyttämisen, ylläpitäen optimaalista avainsanatiheyttä ja noudattaen SEO:n parhaita käytäntöjä.

Ulkoisessa hakukoneoptimoinnissa:

  • Avainsanojen tutkimus ja analyysi: AI-työkalut voivat suorittaa kattavan avainsanatutkimuksen, tunnistaa korkealiikenteisiä ja vähäkilpailuisia avainsanoja sekä analysoida trendejä suositellakseen tehokkaimpia avainsanoja SEO:ssa.

  • Linkkien ja kilpailijoiden analyysi: Generatiivinen tekoäly voi analysoida verkkosivuston takalinkkiprofiilia, tunnistaa laadukkaita takalinkkimahdollisuuksia ja ehdottaa strategioita sivuston linkkien rakentamisen parantamiseksi.

Teknisessä hakukoneoptimoinnissa:

  • Meta-tunnisteiden luominen: AI voi automaattisesti luoda hakukoneille optimoituja metaotsikoita ja -kuvauksia, parantaen klikkausprosentteja ja verkkosivuston näkyvyyttä hakutuloksissa.

  • Konekäännös: Neuraaliset konekäännöstyökalut voivat automaattisesti kääntää verkkosivustosi sisällön.

Todellisuudessa lähes kaikki hakukoneoptimointiin liittyvät tehtävät voidaan tukea tai jopa automatisoida generatiivisilla tekoälytyökaluilla ja -menetelmillä.

Ihminen vai kone, kumpi ohjaa hakukoneoptimointia?

Jokaisen generatiivisen tekoälysisällön keskeinen päätöskohta on, onko prosessissa mukana ihminen (HITL, Human in the Loop) vai toimitaanko ilman ihmisen osallistumista (HOTL, Human Out of the Loop). Toisin sanoen, valvooko ihminen GenAI:n tuottamaa sisältöä vai annetaanko tekoälylle enemmän vapauksia tuloksen suhteen.

GenAI:n SEO:ssa tämä päätöskohta kiteytyy kolmeen keskeiseen sisällöntuotantomenetelmään.

Tekoälyn inspiroima, ihmisen luoma

Ensimmäisessä menetelmässä generatiivista tekoälyä käytetään vain inspiraation lähteenä SEO-sisällölle. Kaikki varsinainen kirjoittaminen ja SEO-tehtävät suoritetaan loppujen lopuksi hakukoneoptimointiammattilaisen tai copywriterin toimesta. Tämä menetelmä on jo laajasti käytössä, yli 85 % Suomen markkinointitiimeistä käyttää jo ChatGPT:tä artikkelien inspiraationa, mutta monet markkinointijohtajat kommentoivat, että GenAI:n tuottaman sisällön laatu ei vielä yllä monien yritysten laatuvaatimuksiin.

Tekoälyn luoma, ihmisen muokkaama

Toisessa menetelmässä käytetään laajasti generatiivisia tekoälytyökaluja uuden sisällön luomiseen, mutta pidetään tiukkaa toimituksellista kontrollia julkaistun sisällön suhteen. Tämän menetelmän voi suosia markkinointijohtaja, joka haluaa hyödyntää GenAI:n tuotannon tehokkuutta ja nopeutta, mutta ylläpitää samalla riittävää toimituksellista ja copywriting-valvontaa.

Tekoälyn luoma ja julkaisema

Radikaalein menetelmä generatiivisen tekoälysisällön tuottamiseksi on uuden sisällön luominen ja julkaiseminen ilman toimituksellista kontrollia. Tässä programaattisen hakukoneoptimoinnin tapauksessa markkinointitiimin on oltava erittäin luottavainen tuotetun sisällön laadun suhteen, jotta se on sekä informatiivista todellisille käyttäjille että riittävän alkuperäistä hakukoneiden standardeja varten. Harvat markkinointitiimit käyttävät tätä hyvin laajaa menetelmää SEO-sisällön tuottamiseen tänä päivänä.

On hyvä muistaa, että generatiivisen tekoälyn käyttömenetelmät voivat riippua luotavan sisällön tyypistä. Esimerkiksi B2B SaaS -yrityksellä voi olla hyvin erilaiset odotukset ajatusjohtajuutta korostavalle artikkelille blogissa verrattuna informatiiviseen "Mitä on" -artikkeliin tietokannassa.

Vaikka jokainen tiimi päättää itse, kuinka paljon he hyödyntävät generatiivista tekoälyä, on selvää, että GenAI:n käyttö tulee olemaan keskeinen osa useimpien markkinointitiimien päivittäisiä työnkulkuja ja menetelmiä.

Esimerkkejä hakukoneoptimointiin sopivista työkaluista

SEO:ssa voidaan käyttää satoja (ellei tuhansia) erilaisia generatiivisen tekoälyn ohjelmistotyökaluja. Lyhyen listan luominen on haastavaa, kun valinnanvaraa on niin paljon.

Monet omistautuneet SEO-työkalut saattavat luvata täydellistä automaatiota tai uskomattoman nopeita tuloksia, mutta loppujen lopuksi ne eivät yllä odotuksiin. Toiset työkalut voivat olla todella edistyneitä sisällöntuotannossa, mutta eivät ymmärrä hakukoneoptimoinnin ainutlaatuisia tarpeita.

Joitakin laajalti käytettyjä generatiivisia tekoälytyökaluja voidaan helposti mukauttaa SEO:n käyttöön murto-osalla kustannuksista.

Tässä on kuusi hyvin erilaista esimerkkiä generatiivisen tekoälyn työkaluista, joita voit käyttää SEO:ssa:

  1. ChatGPT

ChatGPT on epäilemättä laajimmin käytetty työkalu SEO-alalla. Valtaosa markkinointitiimeistä on jo käyttänyt ChatGPT:tä sisällöntuotannossa. Suomessa yli 60 % markkinointitiimeistä maksaa ChatGPT Plus -palvelusta saadakseen edistyneempiä vaihtoehtoja.

Käyttö SEO:ssa: ChatGPT:tä voidaan käyttää hyvin joustavasti SEO-sisällöntuotannossa riippuen käytetyistä kehotteista (ja mukautettavista GPT-malleista).

Tärkeimmät ominaisuudet: Nopea käyttöönotto ja laajat mahdollisuudet erilaisten kehotteiden käytössä.

Kenelle se on tarkoitettu? ChatGPT:n tulisi olla lähtökohta mille tahansa SEO:lle tai sisältömarkkinoijalle, joka kokeilee generatiivista tekoälyä.

2.Google Gemini

Google Gemini on yllättävän hyvä valinta mille tahansa SEO-ammattilaiselle. Vaikka jotkut saattavat epäröidä käyttää Googlen omia työkaluja "huijatakseen" hakukoneita, Google Gemini voi olla hyvä lähtökohta luovalle sisällölle - kunhan sitä ei käytetä väärin tai alhaisen laadun sisällön tuottamiseen.

Käyttö SEO:ssa: Google Gemini pystyy tuottamaan tuloksia yleisten SEO-pyyntöjen ja tehtävien perusteella, kuten meta-kuvauksien luominen tai avainsanojen priorisointi. Voit käyttää sitä ilmaiseksi vaihtoehtona ChatGPT:lle, jos se ei tuota korkealaatuista vastausta.

Tärkeimmät ominaisuudet: Ilmainen kokeilu ja käyttö, Google Gemini tuntuu tutulta ChatGPT:tä käyttäville ja saattaa yllättää vastaustensa laadulla.

Kenelle se on tarkoitettu? Google Gemini on hyvä toinen vaihtoehto niille, jotka käyttävät laajasti ChatGPT:tä - ja eivät halua maksaa ChatGPT Plus -palvelusta.

3. Copy.ai

Copy.ai on hyvin suosittu myynnin ja markkinoinnin automaatioplatform, joka on kehittynyt sisällöntuotantotyökalusta. Yhdessä Jasper.ai:n kanssa Copy.ai on yksi alkuperäisistä sisällön automaatiotyökaluista, jotka on kehitetty kirjoittajien auttamiseksi. Se tarjoaa selkeän ja helppokäyttöisen käyttöliittymän sekä yhä enemmän muita toimintoja markkinoijien ja myyntiammattilaisten ajan säästämiseksi.

Copy.ai ei virallisesti paljasta, mitä LLM:ää he käyttävät, mutta heidän markkinointiviestintänsä viittaa GPT-4:ään, samaan malliin, jota käytetään ChatGPT:ssä.

Tärkeimmät ominaisuudet: Copy.ai sisältää laajan joukon työkaluja, jotka on suunnattu markkinoinnin ja myynnin tehtävien automatisointiin.

Kenelle se on tarkoitettu? Copy.ai on korkeatasoinen ratkaisu paremmin rahoitetuille kasvuyrityksille ja skaalausvaiheen yrityksille.


4. Jasper.ai

Jasper on toinen automatisoidun markkinointisisällön edelläkävijä. Jasperin avulla voit luoda SEO-ystävällistä sisältöä suhteellisen nopeasti. Nopeuden kustannuksena on, että Jasperin käytön hinta kasvaa tuotetun sisällön määrän mukaan.

Jasper on aiemmin räätälöinyt julkisesti saatavilla olevia LLM:itä, kuten GPT-3:ta, omilla koulutusaineistoillaan ja äänensävymalleillaan. Näin se pyrkii tarjoamaan parempilaatuisia tuloksia kuin yleiset LLM:t.

Tärkeimmät ominaisuudet: Jasper korostaa brändin äänensävyä, joten luotu sisältö on johdonmukaista ja useat yhteistyökumppanit voivat luoda samankaltaista sisältöä yhdellä alustalla.

Kenelle se on tarkoitettu? Kuten Copy.ai, Jasper on hyvä ratkaisu suurille sisältömarkkinointitiimeille kasvuyrityksissä tai skaalausvaiheen yrityksissä, jotka haluavat nopeuttaa sisällöntuotantoa.

5. Writesonic

AI-kirjoitustyökalujen lyhytlistalle todennäköisesti päätyy myös Writesonic. Työkalussa on vertailukelpoinen määrä ominaisuuksia Copy.ai:n ja Jasperin kanssa, mutta se keskittyy ehkä vielä tiiviimmin SEO:hon.

Writesonic on raportoidusti rakennettu OpenAI:n GPT-4 LLM:n päälle, lisäten laajan joukon mukautettuja toimintoja ja ominaisuuksia.

Tärkeimmät ominaisuudet: Writesonic lupaa "sisäänrakennetun SEO:n" sekä SEO-analyysityökaluja kilpailijoiden arvioimiseen ja ohittamiseen.

Kenelle se on tarkoitettu? SEO-ammattilaiset tai sisältömarkkinoijat kasvuyrityksissä ja skaalausvaiheen yrityksissä voivat testata Copy.ai:ta, Jasperia ja Writesonicia ja tehdä valintansa kolmesta vertailukelpoisesta ratkaisusta.

6. SurferSEO

SurferSEO on tehokas SEO-työkalu, joka ei ratsasta generatiivisen tekoälyn hypellä, mutta täydentää automatisoitua sisällöntuotantoprosessia. SurferSEO:ssa voit luoda kokonaisia artikkeleita - tai käyttää hakusanan auditointeja ja sisällön pisteytystä ymmärtääksesi, miksi jotkut artikkelit menestyvät paremmin hakutuloksissa kuin toiset.

SurferSEO väittää käyttävänsä omia, patentoituja optimointialgoritmejaan OpenAI:n GPT-teknologian lisäksi.

Tärkeimmät ominaisuudet: helppokäyttöiset SERP- ja sisällön auditoinnit tarjoavat röntgenkaltaisen teknisen näkemyksen siitä, miksi jotkin sisällöt menestyvät paremmin hakutuloksissa. Sisällöntuotantotyökalut ovat helppokäyttöisiä, mutta kalliimpia sitä enemmän, mitä enemmän niitä käytetään.

Kenelle se on tarkoitettu? Kuten nimi kertoo... SurferSEO on työkalu SEO-ammattilaisille. Se voi olla hyvä lisä SEO-työkalupakkiisi, mutta ei välttämättä loppuunsa asti kehitetty ratkaisu.

6. AIPRM

AIPRM ei ole itsenäinen työkalu, vaan Chrome-laajennus, joka kerrostuu ChatGPT:n päälle. Se tarjoaa joukon nopeita malleja, joita voit käyttää luodessasi kehotteita ChatGPT:ssä.

Jotkut suosituimmista malleista ChatGPT:ssä auttavat sinua nopeasti luomaan uutta SEO-keskittynyttä sisältöä, jopa kokonaisia blogiartikkeleita. Peruslaajennus on ilmainen käyttää, ja jotkin lisäominaisuudet ovat saatavilla maksullisen päivityksen kautta.

Tärkeimmät ominaisuudet: yksinkertainen lisäys ChatGPT:hen, joka voi auttaa sinua pääsemään alkuun monimutkaisempien sisällöntuotantotehtävien kanssa.

Kenelle se on tarkoitettu? AIPRM on hyvä lähtökohta, kun tarvitset inspiraatiota ChatGPT:n käyttämiseen edistyneemmillä tavoilla.

Yhteenveto

Tässä artikkelissa olemme käyneet läpi, miksi generatiivinen tekoäly on vaikuttanut merkittävästi hakukoneoptimointiin. Olemme tarkastelleet joitakin tärkeimpiä etuja, joita markkinointitiimit voivat saavuttaa hyödyntämällä GenAI:ta SEO:ssa, sekä joitakin parhaita työkaluja aloittaessasi.

Generatiivinen tekoäly ei korvaa ihmisen asiantuntijaa SEO:ssa, mutta se voi antaa sisältömarkkinoijalle yli-inhimillisen tehokkuuden ja nopeuden parempien tulosten saavuttamiseksi. Jos etsit edistyneempää ja käytännönläheistä neuvontaa parempien tulosten saavuttamiseksi, ota yhteyttä 1-1 konsultaatiota varten.

Lari Numminen

Lari on B2B-alaan erikoistunut markkinointijohtaja ja kasvuyritysten sparraaja. Hän on kirjoittanut laajasti artikkeleita mm. liiketoimintaprosessien hallinnasta ja tekoälyn roolista työelämässä.

Related posts

Generatiivinen tekoäly ja markkinointi - tutkimus, trendit ja työkalut [2024] Search