Tekoäly markkinoinnissa - suomalaisten markkinointijohtajien kysely 2024

Markkinoinnin ammattilaisena on vaikeata välttää jatkuvaa keskustelua tekoälystä. Viimeisen 12 kuukauden aikana se on ollut suosituin puheenaihe alan tapahtumissa, sosiaalisessa mediassa ja missä tahansa, missä markkinoijat vaihtavatkin kuulumisia.

Eikä kyse ole pelkästä hypetyksestä. Generatiivinen tekoäly on jo muuttanut monien markkinoijien työskentelytapoja. Jos et kiinnitä siihen huomiota, riskinä on jäädä kehityksestä jälkeen.

Saadaksemme syvällisemmän ymmärryksen siitä, miten tekoälyä käytetään Suomessa olemme tuottaneet uuden tutkimuksen.  Tässä artikkelissa tiivistämme keskeiset havainnot siitä, miten markkinointijohtajat näkevät tekoälyn - ja annamme sinulle käytännön vinkkejä siitä, mitä voit tehdä johtaaksesi tekoälyn hyödyntämistä omassa markkinointitiimissäsi.

Tekoäly markkinoinnissa -kyselyn metodologia

Kysely suoritettiin ottamalla yhteyttä 235 markkinointijohtajaan LinkedInissä marraskuussa 2023. Yhteensä 70 CMO:a vastasi 13 tekoälyn-aiheeseen kysymykseen (30 % vastausprosentti). Vastaajien mukana on sekä B2B- että B2C-markkinoinnin ammattilaisia, mutta tulokset kallistuvat kansainvälisesti suuntautuneiden ohjelmistoyritysten puoleen. Koko kyselyn metodologia löytyy osoitteesta finnishup.com.

Kuinka tekoälyä hyödynnetään markkinoinnissa

Tekoäly on jo yllättävän laajasti käytössä Suomessa monissa markkinointitehtävissä aina verkkosisällön luonnista, sosiaaliseen mediaan ja online-mainontaan. Tekoälyn avulla markkinoijat voivat yleensä saada luovaa inspiraatiota sisällölle, ja tehdä työnsä nopeammin ja tehokkaammin.

tekoäly ja markkinointi suomessa

Keskeisiä painopistealueita tekoälylle markkinoinnissa:

 • Blogit ja verkkosivujen tekstisisältö: Tekoäly on äärimmäisen suosittu tekstin tuottamisessa blogeille ja verkkosivuille, peräti 84,3 % markkinointitiimeistä hyödyntää sitä.
 • Luova ajattelu: Ei ole kyse vain sisällön generoimisesta; tekoäly toimii myös luovana muusana 80 %:lle markkinointitiimeistä. Se auttaa ideointisessioissa, ehdottaa uusia ideoita ja tarjoaa näkökulmia, jotka voivat jäädä ihmissilmältä huomaamatta.
 • Sosiaalinen media: 60 % käytöllä tekoäly on myös sosiaalisen median perhonen. Se auttaa luomaan kohdennettua ja personoitua sisältöä sosiaalisen median alustoille varmistaen, että viestit resonoivat tarkoitettua yleisöä.
 • Online-mainonta: Lähes puolet tiimeistä, 48,6 %, käyttää tekoälyä online-mainoskampanjoiden hienosäätöön. Tekoäly voi analysoida kuluttajien käyttäytymistä ja mieltymyksiä tarjotakseen mainoksia, jotka todennäköisesti johtavat konversioihin, säästäen arvokkaita markkinointi-investointeja.
 • Kuvamateriaalit: Tekoäly ei ole vain sanoista; 42,9 % markkinointitiimeistä käyttää sitä luomaan tai parantamaan visuaalista sisältöä. Tekoälyn avulla kuvat voidaan räätälöidä sopimaan brändin tarinaan ja vetoamaan enemmän kohdeyleisöihin.
 • Video/ääni: Myöskään audiovisuaalista sisältöä ei ole jätetty huomiotta, sillä 18,6 % tiimeistä käyttää tekoälyä tuottamaan tai muokkaamaan videoita ja ääniraitoja. Tämä teknologia voi lyhentää tuotantoaikoja ja -kustannuksia samalla varmistaen, että sisältö on edelleen korkealaatuista ja mukaansatempaavaa.

Jokaisella markkinointitiimillä on erilaiset resurssit ja tarpeet. Vaikka tekoälyä käytetään tänään monin eri tavoin, todennäköisesti tulemme näkemään vielä enemmän sen omaksumista seuraavien 12 kuukauden aikana.

Suosittuja tekoälysovelluksia markkinoinnissa

Markkinointialalla tekoälyn työkalut eivät ole enää vain lisävarusteita; ne ovat välttämättömiä välineitä jokaisen markkinoijan työkalupakissa. Tutkimme 70 markkinointijohtajaa ja tunnistimme 40 erilaista tekoälyyn pohjautuvaa sovellusta, joita markkinointitiimit käyttävät tänään.

mitä tekoälysovelluksia käytetään markkinoinnissa

ChatGPT on suosituin tekoälysovellus Suomessa

Kärjessä kulkee ChatGPT, josta on tullut Suomalaisten markkinointitiimien selkeä ykkösvalinta. Yli 60% markkinointitiimeistä käyttää maksullista ChatGPT Plus -versiota, joka tarjoaa kehittyneempää ja hienostuneempaa sisällöntuotantoa, luovaa inspiraatiota ja jopa kielikäännöspalveluita. Sen monipuolisuus tekee siitä joka paikan höylän, joka on taitava luomaan koukuttavia blogikirjoituksia, sähköpostikampanjoita ja chatbottien käsikirjoituksia, jotka tuntuvat lähes henkilökohtaisilta ja inhimillisiltä viestinnältä.

Tekoäly kuvankäsittelyssä

Visuaalisen sisällön osalta tekoälyn työkalut kuten Midjourney, Adobe Firefly ja Canva ovat markkinoinnin suosikkeja. Midjourney tuo tekoälyn voiman upeiden visuaalisten tarinoiden luomiseen, auttaen brändejä kertomaan tarinoitaan kuvien kautta, jotka vangitsevat ja sitouttavat. Adobe Firefly, pelin uudempi tulokas, hyödyntää Adoben laajaa suunnitteluperintöä tarjoten edistyneitä muokkausominaisuuksia, joiden avulla voi luoda erottuvaa visuaalista sisältöä. Canva, käyttäjäystävällisellä käyttöliittymällään, mahdollistaa markkinoijille ammattitason grafiikan tuottamisen vaivattomasti, vaikka suunnittelutaustaa ei olisikaan.

Tekoäly tekstinkäsittelyssä

Tekstinkäsittelyssä tekoäly on tuonut mukanaan lähes vallankumouksen. Työkalut kuten Jasper, Writesonic, Superlines.io, Sudowrite, SurferSEO ja Grammarly auttavat markkinoijia kirjoittamaan paremmin ja nopeammin. Jasper ja Writesonic ovat etulinjassa tarjoten tekoälyavusteista apua luovan sisällön tuottamiseen, joka on linjassa brändin sävyn ja tyylin kanssa. Superlines.io ja Sudowrite ovat luoneet omat lokeroitunsa tarjoamalla ainutlaatuisia kirjoitusapuvälineitä, jotka lisäävät luovuutta ja tehokkuutta. Niille, jotka haluavat optimoida sisältönsä hakukoneille, SurferSEO astuu peliin opastaen käyttäjiä luomaan SEO-ystävällistä sisältöä, joka nousee hakutuloksissa. Grammarly pysyy korvaamattomana työkaluna varmistamaan kirjoituksen kieliopillisen tarkkuuden ja selkeyden, mikä on oleellinen osa ammattimaista viestintää.

Ääni- ja kuvaeditointityökalut

Toistaiseksi tekoälyn käyttö ääni- ja kuvaeditoinnissa on suhteellisen pienessä roolissa Suomalaisissa markkinointitiimeissä. Kyselyn mukaan näiden työkalujen käyttöönotto on vielä vähäistä, mutta ne voivat ovat kasvavassa asemassa avainasemassa brändien pyrkiessä tuottamaan markkinointivideoita ja vaikkapa podcasteja. Nämä dynaamiset sisällöt ovat yhä tärkeämpi osa digitaalisen markkinoinnin strategioita, ja tekoälyn rooli niissä varmasti kasvaa. 

Muita huomionarvoisia tekoälyn käyttötapoja markkinoinnissa

Kyselyn vastauksissa ilmenee myös muita nousussa olevia työkaluja. HubSpotin tekoälyominaisuudet auttavat asiakkuudenhallinnassa ja sisääntulevassa markkinoinnissa, kun taas työkalut kuten Figma hyödyntävät tekoälyä käyttöliittymien suunnitteluprosessin tehostamiseen. Uudet tulokkaat, kuten ElevenLabs ja Opus, mainitaan myös, mutta niiden tarkkoja rooleja markkinointitiimien strategioissa ei ole yksilöity tarkemmin.

Tekoälytyökalujen rooli markkinoinnissa

Useita suosittuja tekoälytyökaluja yhdistää kyky automatisoida monimutkaisia tehtäviä, analysoida suuria tietomääriä ja tuottaa oivalluksia sekä sisältöä suuressa mittakaavassa. Tämä ei ainoastaan lisää tehokkuutta, vaan vapauttaa markkinoijia keskittymään strategiseen ajatteluun ja luovuuteen – tehtäviin, joissa ihmisen vaisto ja tunne ovat korvaamattomia.

Tekoälyn käyttö markkinoinnissa ei siis ole markkinoijan korvaamista, vaan hänen kykyjensä laajentamista. Se vahvistaa luovuutta ja mahdollistaa strategioiden toteuttamisen, jotka ovat datavetoisia ja asiakaskeskeisiä. Vuoden 2024 suosituimmat tekoälytyökalut edustavat tätä teknologista symbioosia, ohjaten markkinointiammattilaisia kohti tehokkaampia ja tuloksellisempia käytäntöjä.

Miten tekoälyyn investoinnaan markkinoinnissa

Suomalaisten markkinointijohtajien kyselytiedot tarjoavat monipuolisen näkemyksen heidän innostuksesta investoida markkinointibudjetteja tekoälyyn. Lähes 43 % markkinointijohtajista on valmis investoimaan generatiiviseen tekoälyyn, osoittaen luottamusta tämän teknologian omaksumiseen. Tämä varhaisia omaksujia edustava ryhmä ei näe tekoälyä kustannuksena, vaan innovaation katalysaattorina. He odottavat tekoälyn avaavan tehokkuutta, personoivan asiakaskokemuksia ja edistävän liikevaihdon kasvua.

tekoälyn investoinnit markkinoinnissa suomessa

Toisaalta, huomattava osa, 40%, markkinointijohtajista vielä epäröi tekoälyn budjetointia. Epävarmuus johtuu useista tekijöistä. Joillekin haasteena on tekoälyn tuottaman sijoitetun pääoman tuoton (ROI) mittaaminen. Toisille kyse on siitä, että tekoälytyökalut soveltuvat heidän markkinointistrategiaansa, eikä niitä hankita vain trendin vuoksi. Tämä ryhmä ottaa todennäköisesti harkitun lähestymistavan, etsien lisää todisteita varhaisten omaksujien menestyksestä tai odottaen selkeämpiä indikaattoreita tekoälyn pitkäaikaisesta arvosta markkinoinnissa.

Jäljelle jäävät 17 % markkinointijohtajista ovat päättäneet olla lisäämättä tekoälyyn sijoittamistaan vuodelle 2024. Syitä voi olla monia – budjettirajoitteista perinteisten markkinointitekniikoiden suosimiseen tai harkittuun päätökseen sijoittaa muille heidän mielestään kriittisemmille alueille. Tämä ryhmä saattaa noudattaa 'odota ja katso' -lähestymistapaa, antaen markkinoiden kypsyä ennen resurssien sitouttamista.

Tekoälyyn sijoittamisen edut varhaisessa vaiheessa

Syventäessämme katsettamme 'kyllä' -leirissä oleviin johtajiin, he eivät vain investoi tekoälyyn; he integroivat sen strategisesti ydintoimintoihinsa markkinoinnissa. He tunnistavat tekoälyn potentiaalin parantaa asiakasnäkemyksiä, automatisoida rutiinitehtäviä ja tuottaa sisältöä mittakaavassa. Näin he pyrkivät luomaan kilpailuedun ja tarjoamaan personoidumpia ja mukaansatempaavampia asiakaskokemuksia.

Koska on parempi olla investoimatta

Epävarmat markkinointijohtajat osoittavat varovaista, mutta avoimin mielin toimivaa teollisuuden segmenttiä. He ovat tietoisia tekoälyn potentiaalista, mutta ovat myös tietoisia sen ansakuopista. Heidän epäröintinsä voi myös heijastaa laajempia huolenaiheita, kuten tietosuojaa, tarvetta päivittää tiimien taitoja tai varmistaa, että tekoälyratkaisut integroituvat saumattomasti olemassa oleviin markkinointiteknologian pinot.

Päätöksenteon jakautumisesta huolimatta näitä johtajia yhdistää tunnistus siitä, että tekoäly ei ole vain ohimenevä trendi, vaan markkinoinnin muuttava voima. Olipa heidän päätöksensä investoida nyt, myöhemmin tai arvioida muita prioriteetteja, nämä markkinointijohtajat ymmärtävät, että tekoälyn rooli markkinoinnissa kasvaa vain.

Milloin 'odota ja katso' -lähestymistapa on hyvä vaihtoehto

Kysely vihjaa myös taustalla olevaan kertomukseen: tarpeeseen lisätä koulutusta ja selkeyttä tekoälyn ympärille markkinoinnissa. Markkinoijat, jotka ovat epävarmoja sijoittamisesta tekoälyyn, saattavat hyötyä lisätutkimuksista, selkeistä ROI-todisteista ja strategisista kehyksistä tekoälyn tehokkaaseen käyttöönottoon.

Tekoälyn hyödyt markkinoinnissa

Tekoäly ei ole enää tulevaisuuden työkalu; se on monissa markkinointitiimeissä realiteetti. Se tarjoaa tiimeille etuja, joita voisi kuvailla jopa 'yliluonnollisiksi'. Viimeaikaisen tutkimuksen mukaan markkinointiammattilaiset tunnistavat monia etuja, joita tekoäly tuo mukanaan. Tässä on yhteenveto alan johtajien raportoimista keskeisistä hyödyistä:

tekoälyn hyödyt markkinoinnille

 • Tehokkuus: 90% markkinointitiimeistä raportoivat, että tekoäly auttaa heitä suorittamaan tehtäviä nopeammin. Tämä nopeus on arvokasta alalla, jossa ajoitus voi olla kaikki kaikessa – markkinamahdollisuuksien hyödyntämisestä kuluttajatrendien vastaamiseen.
 • Luova inspiraatio: Tekoälytyökalut eivät ole vain numeroiden pyörittelyä; ne ovat myös luovuuden lähde. 88,6% markkinoijista kokee, että tekoäly synnyttää enemmän ideoita ja luovaa ajattelua, tarjoten uusia näkökulmia ja innovatiivisia ratkaisuja.
 • Tehtävien automaatio: Noin 85,7% vastaajista arvostaa tekoälyä sen kyvystä automatisoida manuaalisia ja toistuvia tehtäviä. Tämä ei ainoastaan lisää tehokkuutta, vaan vähentää myös inhimillisen virheen todennäköisyyttä.
 • Strateginen fokus: Tekoälyn hoitaessa rutiinitehtäviä, 77,1% markkinointitiimeistä voi omistautua enemmän strategiselle työlle. Tämä siirtyminen taktisesta toteutuksesta strategiseen suunnitteluun voi merkittävästi vaikuttaa brändin pitkäaikaiseen menestykseen.
 • Parempi työn laatu: Tekoäly ei vain tee asioita nopeammin; se tekee ne paremmin. 60% markkinoijista raportoi työn laadun parantuneen tekoälyn datavetoisten oivallusten ja tarkkuuden ansiosta.
 • Taitojen kehitys: 52,9% markkinointitiimeistä näkee tekoälyn oppimismahdollisuutena. Integroimalla tekoälytyökaluja he hankkivat uusia taitoja ja tietämystä, pysyen kilpailun edellä.
 • Muut hyödyt: Vaikkakin pienempi kategoria, 5,7% raportoi lisähyötyjä, jotka eivät sisälly pääkategorioihin, korostaen tekoälyn laaja-alaista vaikutusta markkinointialalla.

Tekoäly ei korvaa markkinoijia, se tukee niiden vahvuuksia

Nämä hyödyt edustavat yhdessä merkittävää muutosta markkinoinnin ammatikuvassa. Tekoäly ei ole pelkästään työkalu; se on parhaimmillaan dynaaminen kumppani, joka muovaa sitä, miten markkinointistrategioita luodaan, toteutetaan ja mitataan. Arkisten tehtävien automatisointi vapauttaa markkinointityövoiman keskittymään siihen, missä ihmiset ovat parhaimmillaan – innovoimaan, strategisoimaan ja osallistumaan luovaan ongelmanratkaisuun. Samaan aikaan tekoälyn analyyttinen kyvykkyys varmistaa, että nämä ihmislähtöiset pyrkimykset perustuvat mahdollisimman tarkkaan ja ajantasaiseen tietoon.

Taitavien markkinointitiimien käsissä tekoälystä tulee supervoima, joka mahdollistaa pienille tiimeille toimia suurten tiimien tehokkuudella ja teholla, ja suurille organisaatioille monimutkaisuuden hallinnan laajassa mittakaavassa. Tuloksena brändit voivat personoida vuorovaikutuksensa asiakkaiden kanssa yksilötasolla, räätälöidä kampanjansa kunkin markkinasegmentin vivahteisiin sopivaksi, ja vastata markkinoiden muutoksiin ennenkokemattomalla ketteryydellä.

Muista myös tekoälyn "tylsät" hyödyt

Tekoälyn rooli ei rajoitu pelkästään luovaan työskentelyyn. Tekoälyn rooli esimerkiksi datan analysoinnissa voi myös osoittautumassa korvaamattomaksi. Käydessään läpi valtavia määriä kuluttajadataa, tekoäly auttaa markkinoijia ymmärtämään kuvioita ja mieltymyksiä, ennustaen trendejä ennen niiden täyttä kehittymistä. Tämä ennustava voima voi olla ero menestyksen ja kilpailijoiden seuraamisen välillä.

Miten tekoäly vaikuttaa markkinointitoimistoihin

Tekoälyn, erityisesti generatiivisen tekoälyn, integroiminen markkinointitoimintoihin on tutkimusten mukaan jo merkittävästi muuttanut dynamiikkaa markkinointitiimien ja heidän toimisto- ja freelancer-kumppaneidensa välillä. Tekoälyn kykyjen laajetessa markkinointijohtajat ovat uudelleenarvioimassa odotuksiaan näiltä yhteistyökumppaneilta. Tarkastellaanpa, miten tekoäly vaikuttaa näihin suhteisiin.

markkinointitoimistot ja tekoäly

Odotusten uudelleenasettelu

Markkinointijohtajat odottavat nyt, että toimistot ja freelancerit tuovat pöytään paitsi luovuutta ja strategista ajattelua, myös kykyä hyödyntää tekoälyä. Tämä tarkoittaa, että perinteiset toimistot, jotka ovat tottuneet tarjoamaan lähinnä luovia palveluja, joutuvat laajentamaan osaamistaan tekoälyn käyttöön liittyvissä alueissa.

Enemmän tehoa samalla hinnalla?

Tekoäly mahdollistaa tehtävien suorittamisen nopeammin ja tarkemmin. Tämä tehostaa sekä markkinointitiimien että toimistojen työtä, mahdollistaen aikaa vaativampien ja monimutkaisempien projektien keskittymisen. Tämä voi johtaa parempaan työnjakoon ja synergiaan markkinointitiimien ja toimistojen välillä.

Enemmän ratkaisukeskeisyyttä

Tekoälyn avulla toimistot voivat tarjota entistä räätälöidymmät ratkaisut asiakkailleen. Analysoimalla dataa tekoäly voi auttaa ymmärtämään asiakkaan ainutlaatuisia tarpeita ja luomaan kampanjoita, jotka puhuttelevat kohderyhmää tehokkaammin.

Uusia palvelumalleja?

Tekoäly luo mahdollisuuksia uusien palvelumallien kehittämiseen markkinointialalla. Esimerkiksi toimistot voivat tarjota asiakkailleen tekoälypohjaisia analytiikkapalveluja tai auttaa asiakkaita integroimaan tekoälyä omaan markkinointistrategiaansa.

Myös tekoälyn suhteen asiantuntijoihin luotetaan

Tekoälyn käyttö edellyttää syvällistä ymmärrystä yrityksen strategiasta ja tavoitteista. Tämä voi vahvistaa luottamusta ja yhteistyötä markkinointitiimien ja toimistojen välillä, kun molemmat osapuolet työskentelevät tiiviimmin yhdessä tekoälyratkaisujen hyödyntämiseksi.

Miten markkinointitoimistot ottavat tekoälyn käyttöön

Markkinointitoimistojen odotetaan vastaavan näihin uusiin vaatimuksiin upottamalla tekoälyn osaksi palvelutarjontaansa. Tämä sopeutuminen ei ainoastaan paranna heidän arvolupaustaan, vaan pitää heidät kilpailukykyisinä markkinassa, joka yhä enemmän vaatii teknologista osaamista.

 • Yhteistyön tehokkuus: Tekoäly edesauttaa myös tehokkaampia työnkulkuja markkinointitiimien ja niiden kumppaneiden välillä. Automaattinen raportointi, reaaliaikainen data-analyysi ja ennakoiva mallinnus mahdollistavat nopeammat käänteet ja tietoon perustuvammat päätökset, johtaen ketterämpään markkinointiprosessiin.
 • Palvelupakettien kehitys: Tekoälyn vaikutus edellyttää palveluiden uudelleensuuntaamista toimistoissa. Kun rutiinitehtävät automatisoidaan, painopiste siirtyy strategiseen ajatteluun, luovuuteen ja datan lukutaitoon. Toimistot, jotka investoivat henkilöstönsä taitojen päivittämiseen tekoälyn rinnalla työskentelyyn, ovat paremmin asemassa vastatakseen asiakkaidensa kehittyviin tarpeisiin.
 • Eettinen ja strateginen linjaus: Kun markkinointitiimit yhä enemmän nojaavat tekoälyyn datavetoisten oivallusten saamiseksi, eettisen tekoälyn käytön tärkeys korostuu. Toimistot, jotka priorisoivat eettiset näkökohdat tekoälyn käytössään, voivat linjautua tiiviimmin brändien kanssa, jotka arvostavat asiakkaan yksityisyyttä ja vastuullista datan käyttöä.
 • Räätälöinti ja personointi: Tekoälyn avulla toimistot voivat tarjota erittäin räätälöityjä ja personoituja palveluja. Ne voivat käyttää tekoälyä paremmin ymmärtääkseen yksittäisten asiakkaiden tarpeita ja mieltymyksiä, räätälöiden palvelunsa tarjoamaan vaikuttavampia tuloksia.
 • Innovaatio ja kilpailuetu: Tekoälyn sisällyttävät toimistot nähdään usein innovatiivisempina, tarjoten heille kilpailuetua. Ne pystyvät tarjoamaan uusia ratkaisuja ja palveluita, jotka eivät ehkä aiemmin olleet mahdollisia, kuten tekoälyohjattu markkinatutkimus, ennakoiva kuluttajakäyttäytymisen mallintaminen ja edistynyt sentimenttianalyysi.
 • Kustannusvaikutukset: Tekoälyn käytöllä voi olla merkittäviä kustannusvaikutuksia. Markkinointitiimeille kumppanuus tekoälyä hyödyntävien toimistojen kanssa saattaa merkitä suurempia alkukustannuksia, mutta suurempia pitkän aikavälin säästöjä parantuneiden tehokkuuksien ja kohdennetumpien strategioiden kautta.

Tekoälyn vaikutus markkinointitiimien ja toimistokumppanien väliseen suhteeseen on todennäköisesti monitahoinen ja syvällinen. Se uudelleenmäärittelee toimistojen tarjoamat palvelut, kysynnässä olevat taidot ja sen, miten markkinointitiimit konseptoivat ja toteuttavat strategioitaan.

Kun toimistot jatkavat sopeutumista näihin tekoälyn ohjaamiin muutoksiin, kumppanuudet markkinointitiimien kanssa todennäköisesti muuttuvat entistä yhteistyöllisemmiksi, strategisemmiksi ja tuloshakuisemmiksi, edistäen koko markkinointialaa.

Tekoäly markkinoinnissa -tutkimuksen loppupäätelmä

Kattava kyselytutkimus markkinointijohtajien näkemyksistä tekoälyyn liittyen osoittaa, että tekoäly on mullistamassa markkinointialaa Suomessa. Tehtävien huomattavasta nopeuttamisesta luovan ajattelun edistämiseen, tekoäly on jo tullut korvaamattomaksi välineeksi monen markkinoijan työkalupakissa.

Markkinointijohtajat eivät ainoastaan omaksu tekoälyä sen kyvykkyydestä parantaa sisällön laatua ja strategista näkemystä, vaan ovat myös uudelleenmäärittelemässä odotuksiaan toimistokumppaneiltaan, edistäen tekoälyn laajaa käyttöönottoa eri erikoistumisaloilla, ja myös markkinointitoimistojen puolella.

Tekoälyn jatkaessa kehittymistään on selvää, että sen integrointi markkinointiin edistää tehokkaampaa, innovatiivisempaa ja datavetoisempaa työskentelyä. Tämä on merkittävä askel kohti entistä älykkäämpää ja kohdennetumpaa markkinointia, jossa tekoäly ja ihmisen luovuus toimivat yhdessä, luoden uusia mahdollisuuksia ja reittejä menestykseen.

Tässä uudessa aikakaudessa markkinointijohtajien ja -tiimien on tärkeää pysyä ajan tasalla tekoälyn kehityksestä, hyödyntää sen tarjoamat mahdollisuudet ja sopeutua nopeasti muuttuvaan markkinointiympäristöön. Markkinoinnin tulevaisuus näyttää kirkkaalta, ja tekoäly on avainasemassa tässä kehityksessä.

Lari Numminen

Lari on B2B-alaan erikoistunut markkinointijohtaja ja kasvuyritysten sparraaja. Hän on kirjoittanut laajasti artikkeleita mm. liiketoimintaprosessien hallinnasta ja tekoälyn roolista työelämässä.

Related posts

Search Kuinka generoida tehokkaammin B2B-liidejä
Finnish news media and generative AI bots research Search