Mikä on Googlen E-E-A-T

  Tutustu Googlen laadukkaan sisällön ohjeistukseen ja sen vaikutukseen hakukoneoptimointiin.

   

  Päivitetty: helmikuuta 1, 2024

   kirjoittaja Lari Numminen.

  Tässä artikkelissa tutkimme Googlen E-E-A-T ohjeistusta ja sitä, miten sitä voi käyttää hakukoneoptimoinnissa ja verkkosivustosi näkyvyyden parantamiseen.

  Mistä tulee lyhenne E-E-A-T?

  E-E-A-T on lyhenne englanninkielisistä sanoista experience (E), expertise (E), authoritativeness (A) ja trustworthiness (T). Se on Googlen kehittämä menetelmä arvioimaan eri verkkosivustojen esittämää kokemusta, asiantuntemusta, auktoriteettia  ja luotettavuutta.

  Kun yhä enemmän verkkosisältöä luodaan ympäri maailmaa, hakukoneet, kuten Google, etsivät selkeitä merkkejä korkealaatuisesta ja alkuperäisestä sisällöstä.

  Viime aikoina E-E-A-T on muuttunut tärkeäksi tekoälyn tuottaman ja tekoälyavusteisen sisällönluonnin laajentuessa. Vaikka Google ei aktiivisesti estä generatiivisen tekoälyn käyttöä, se määrittelee ohjeet läpinäkyvyydelle ja ihmiskeskeisen sisällön luomiselle.

  Miksi E-E-A-T on tärkeä?

  E-E-A-T:n kuvaus, joka on yksityiskohtaisesti kuvattu Googlen Hyödyllisen sisällön päivityksessä, toi uuden menetelmän hakulaadun arviointiin.

  Voit nähdä E-E-A-T:n yhteenvedoksi siitä, miten Google tietää hakukoneensa tarjoavan hyödyllistä ja asiaankuuluvaa tietoa. Jotta yritykset säilyttävät näkyvyytensä Googlessa, niiden on johdonmukaisesti tuotettava laadukasta sisältöä ja rakennettava verkkosivustonsa niin, että niiden kokemus, asiantuntemus, auktoriteetti ja luotettavuus korostuvat.

  Käydään nämä läpi yksitellen.

  E-E-A-T:n neljä elementtiä

  E-E-A-T:ssä Google etsii neljää avainelementtiä arvioidessaan verkkosivustoilla tarjotun tiedon laatua.

  • Experience (E) - Googlen painotus kokemukselle kannustaa sisällön rikastamiseen henkilökohtaisella oivalluksella ja ensikäden osallistumisella. Tämä kriteeri arvostaa yksilöiden ainutlaatuista näkökulmaa, jotka ovat eläneet omat tarinansa, tarjoten aitoa yhteyttä yleisöönsä.
  • Expertise (E) - Asiantuntemus on toinen uskottavan sisällön kulmakivi. Se korostaa syvällisen ymmärryksen tai taidon merkitystä tietyllä alueella, joka on hankittu virallisen koulutuksen, ammatillisen koulutuksen tai merkittävän kokemuksen kautta.
  • Authoritativeness (A) -  Auktoriteetti mittaa verkkosivuston ja kirjoittajan uskottavuutta. Se heijastaa, kuinka hyvin verkkosivusto tai yksilö on arvostettu vertaistensa ja kohdeyleisön keskuudessa.
  • Trustworthiness (T) - Luotettavuus liittyy sisältösi ja verkkosivustosi luotettavuuteen ja rehellisyyteen. Kyse on turvallisen ympäristön luomisesta yleisöllesi samalla kun tarjotaan tarkkaa, läpinäkyvää ja rehellistä tietoa.

  Miten huomioida E-E-A-T verkkosivustollasi

  E-E-A-T:n omaksuminen ei ole pelkästään sääntöjen noudattamista; se on ihmiskeskeisen lähestymistavan omaksumista sisällöntuotantoon. Käydään läpi joitakin käytännön vaiheita näiden periaatteiden integroimiseksi strategiaasi, varmistaen, että sisältösi resonoi sekä käyttäjien että hakukoneiden kanssa.

  Miten osoittaa kokemusta:
  • Korosta todellisia elämänkokemuksia: Kerro matkastasi, jaa epäonnistumisesi ja menestyksesi, ja opi niistä. Tämä lisää uskottavuutta, mutta tekee sisällöstäsi myös inhimillisemmän ja samastuttavamman.
  • Jaa tapaustutkimuksia ja esimerkkejä: Sisällytä yksityiskohtaisia tapaustutkimuksia, jotka osoittavat suoran osallistumisesi ja saavutetut tulokset, tarjoten mallin, jota muut voivat seurata.
  Miten osoittaa asiantuntemusta:
  • Näytä pätevyytesi: Kerro selvästi pätevyyksistäsi, palkinnoistasi, tunnustuksistasi tai ammattijärjestöjen antamista suosituksista vahvistaaksesi asemaasi aiheen asiantuntijana.
  • Tarjoa syvällistä analyysiä ja neuvontaa: Tarjoa kattavia näkemyksiä, jotka menevät yleistiedon tuolle puolen, esittäen hyvin tutkittua ja teknisesti pätevää sisältöä, joka lisää arvoa ja käsittelee aiheesi vivahteita.
  Miten osoittaa auktoriteettia:
  • Rakenna vankka maine: Jaa todistuksia, käyttäjäarvosteluja ja mediahuomiota. Osallistu muiden alasi auktoriteettien kanssa vieraspostauksiin, haastatteluihin ja yhteistyöhön vahvistaaksesi asemaasi.
  • Ylläpidä johdonmukaisesti korkeaa sisällön laatua: Ylläpidä korkeaa laatustandardia kaikissa julkaisuissasi. Auktoriteettinen sisältö viitataan usein toimesta, tullen viitekohdaksi omalla alueellaan.
  Miten osoittaa luotettavuutta:
  • Verkkosivuston turvatoimet: Toteuta SSL-sertifikaatit, varmista nopea ja luotettava hosting ja ylläpidä läpinäkyvää tietosuojakäytäntöä sekä selkeitä palveluehtoja.
  • Rehellisyys sisällössä: Ole avoin affiliate-linkkeihin tai sponsoroidun sisällön suhteen. Tarkista tietosi faktat ja viittaa luotettaviin lähteisiin vahvistaaksesi väittämäsi.

  Huomioi ihmiset ennen hakukoneita

  Google erottaa "ihmiset ensin" -sisällön ja ensisijaisesti hakukoneille luodun sisällön ohjeistuksessaan hyödyllisen sisällön luomiseksi, korostaen yleisön tarpeiden asettamista hakukoneoptimoinnin (SEO) strategioiden edelle. Tässä on yhteenveto Googlen näkökulmasta esitetyn dokumentin mukaisesti:

  Ihmiset ensin -sisältö

  Tämän tyyppinen sisältö on suunniteltu tavoitteena informoida, sitouttaa tai viihdyttää yleisöä, keskittyen todellisen arvon toimittamiseen ihmisille, jotka etsivät tietoa tai ratkaisuja verkosta. Ihmiset ensin -sisältö on tunnusomaista sen hyödyllisyydelle, relevanssille ja kyvylle tyydyttää yleisön tiettyjä tarpeita tai kiinnostuksen kohteita. Se on alkuperäistä, tarjoaa ainutlaatuisia näkemyksiä tai perspektiivejä ja on luotu henkilöiden toimesta, joilla on asiantuntemusta tai kokemusta aiheesta. Tämä lähestymistapa on linjassa Googlen E-A-T (Asiantuntemus, Auktoriteetti, Luotettavuus) periaatteiden kanssa ja pyrkii tarjoamaan sisältöä, jonka lukijat kokevat hyödylliseksi ja luotettavaksi.

  Hakukoneet ensin -sisältö:

  Toisaalta, ensisijaisesti hakukoneille luotu sisältö on suunniteltu päätavoitteena saavuttaa korkea sijoitus hakutuloksissa, usein laadun tai käyttäjän arvon kustannuksella. Tämän tyyppinen sisältö keskittyy tyypillisesti SEO-taktiikoihin, kuten avainsanojen täyttämiseen, yleisön kokemuksen tai aidosti hyödyllisen tiedon tarjoamisen sijaan. Tällainen sisältö saattaa puuttua syvyyttä, alkuperäisyyttä tai relevanssia ja on luotu enemmän aikeena manipuloida hakusijoituksia kuin vastata todellisten ihmisten tarpeisiin tai kysymyksiin.

  Googlen ohjeistus neuvoo voimakkaasti olemaan luomatta sisältöä ensisijaisesti hakukoneita ajatellen. Sen sijaan se kannustaa luojia tuottamaan sisältöä, joka palvelee yleisön etuja, mikä puolestaan on todennäköisemmin menestyksekästä hakusijoituksissa sen laadun ja relevanssin vuoksi. Googlen algoritmit pyrkivät palkitsemaan ihmiset ensin -sisältöä sijoittamalla sen korkeammalle, heijastaen yhtiön sitoutumista parantamaan webissä saatavilla olevan tiedon kokonaislaatua.

  Googlen näkemys tekoälyn tuottamasta sisällöstä

  Googlen näkemys tekoälyn tuottamasta sisällöstä, kuten heidän helmikuun 2023 blogikirjoituksessaan hahmotellaan, korostaa laadun ja käyttäjän arvon merkitystä riippumatta siitä, onko sisältö ihmisten vai tekoälyn luomaa.

  Googlen näkökulmasta tekoälyn tuottama sisältö ei sinänsä ole vastoin heidän ohjeitaan, mutta keskittyminen säilyy käyttäjille tarjottavan sisällön hyödyllisyydessä ja informaation laadussa. He korostavat, että sisällön tulisi olla suunniteltu auttamaan ja informoimaan ihmisiä, ei manipuloimaan hakusijoituksia.

  Blogikirjoitus korostaa useita avainkohtia tekoälyn tuottamasta sisällöstä:

  Laatu ennen alkuperää: Googlen sijoitusjärjestelmät pyrkivät palkitsemaan korkealaatuista sisältöä, joka osoittaa asiantuntemusta, kokemusta, auktoriteettia ja luotettavuutta (E-E-A-T), riippumatta siitä, miten se on tuotettu. Ohjeiden mukaisuus: Tekoälyn tuottamaa sisältöä arvioidaan samojen standardien mukaan kuin ihmisten luomaa sisältöä. Painotus on sisällön kyvyssä täyttää käyttäjien tarpeet ja noudattaa Googlen sisältöohjeita. Sisällön luomisen tarkoitus: Sisällön luomisen tarkoituksena tulisi olla käyttäjien informoiminen ja auttaminen, ei SEO-sijoitusten manipulointi. Ensisijaisesti sijoitustarkoituksessa luotua sisältöä, käyttäjän arvoa huomioimatta, katsotaan epäsuotuisasti.

  Googlen lähestymistapa kannustaa luojia keskittymään arvokkaan, informatiivisen ja käyttäjäkeskeisen sisällön tuottamiseen, korostaen, että luomismenetelmä on toissijainen sisällön laadulle ja tarkoitukselle.

  Johtopäätös E-E-A-T:stä

  Kun Googlen algoritmit muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi, E-E-A-T periaatteiden noudattamisen tärkeys vain kasvaa. Tässä viimeisessä osiossa tulisi spekuloida tulevaisuuden trendeillä SEO:ssa ja sisällöntuotannossa, korostaen laadun, uskottavuuden ja käyttäjäkeskeisyyden pysyvää merkitystä online-menestyksen saavuttamisessa.

  Huom: olen käyttänyt ChatGPT:tä ja AIContentfy:ta tämän sisällön luomiseen.

   

   

   

  Lari Rounded 200x200

  Artikkelin kirjoittaja

  Lari on B2B-alaan erikoistunut markkinointijohtaja ja kasvuyritysten sparraaja. Hän on kirjoittanut laajasti artikkeleita mm. liiketoimintaprosessien hallinnasta ja tekoälyn roolista työelämässä.